Зеленые системы из габионов

Габионът — универсална система за интериор и екстериор

Габионите намират широко приложение в различни сфери на инженерните науки и дизайна. Както вече може би сте прочели на нашият сайт, габионите намират широко приложение в инфраструктурното строителство, хидростроителсвото и геотехниката. Габионите често са предпочитана система от инженери и проектанти, тъй като те предлагат отлична носеща способност на много по-ниска цена, сравнена с конструкция от бетон.

Габионите имат семпла структура — състоят се основно от стоманена мрежа и скален пълнеж, плюс някои допълнителни дребни добавки, които да завършат системата. Инсталацията на габионите е изключително лесна и може да бъде извършена от всеки. Габионите притежават отлични конструктивни качества като опънна и натискова якост и са подходящи за различни строителни приложения. Габионът е отличен естетичен материал при правилен подбор на скалните материали за пълнежа, като биха могли да се влагат в огради, скулптури и други ландшафтни съоръжения.

Системи за озеленяване с габиони
Зелени габиони за двора и градината

Зелени габиони — когато ландшафта срещне конструкцията

Зелените габиони са резултата от симбиозата на два самоизключващи се на пръв поглед елемента — конструкцията и озеленяването. Да, зелените габиони са точно това — комбинацията от стабилна конструктивна система, притежаваща висока якост, и ландшафтен шедьовър, който по никакъв начин не влиза в конфликт с принципите на естетиката. Зелените габиони са отлично средство за увеличаване на зелените площи на места, където това изглежда невъзможно.

Но какво точно представлява зеленият габион и каква е неговата структура? Като за начало зелените габиони притежават всички елементи на обикновените габиони. Изградени са от висококачествени мрежи, които могат да бъдат електрозаварени мрежи или двойно- или тройно-усукани плетени стоманени мрежи. Дебелината на теловете варира в зависимост от очакваното натоварване и размерите на габиона. Отделните стоманени пана се свързват едно към друго с помощта на заварки или спирали в зависимост от конкретната система. Пълнежът на зелените габиони може да бъде с различен произход, но за предпочитане е да се използват скални материали, които не са с варовиков произход.

Това, което отличава зелените габиони от обикновените габиони е растителността. Габионите представляват отлична среда за растеж и развитие на различни растения — изработени са от естествени материали, които служат за здрава основа за вкореняване. Възможно е да се използва различна растителност за зелените габиони — райграс, влечащи и екзотични растения, дори и зеленчукови насаждения. Подборът на растенията за зелени габиони зависи най-вече от приложението — екстериорно или интериорно. При екстериорни инженерни решения е необходимо да се вземат под внимание геоложките и хидроложките условия, като и климата на областта, в която ще се инсталират габионите. Недобре взетото решение би довело до лошото развитие на растителността и дори до пълното разрушаване на габионите.

Система "Зелени габиони"
Система за озеленяване на дворно пространство

Зеленые системы габионов  — исключительно подходящи для укрепления слабых склонов, поскольку сочетают в себе два элемента — конструктивная устойчивость габионов и укрепляющие свойства корневой системы растений. Покрытие  растительностью предотвращает оползни и разрушение склонов при подходящем подборе растений.

Интерьерные решения с зелеными габионами позволяют внести контроль над разведением растений. Зеленые габионы подходящи для оформления стен в кафе, ресторанов, моллов, выставочных залов и т.п. Интерьерные системы зеленых габионов хорошо сочетаются с любым интерьером и вносят новаторскую нотку в любое пространство. Габионы легко переносимы, а при подходящем проектировании вся зеленая конфигурация может быть легко видоизменена.

Каква е разликата между габион-саксия и зелен габион?

Габионите саксия са подобно на зелените габиони решение. Саксийните габиони представляват стандартен габион, който може да бъде с различни размери и конфигурация, в който е оставен отвор за засаждане на растителност. Този отвор се запълва с почва, в която се засажда или посява конкретното растение. Те са подходящи за дворове и градини, както и за интериорни решения в обществени сгради. Габионите саксии притежават отлични естетични качества и дублират много от функциите на зелените габионни системи, но с някои съществени разлики.

Докато габионите саксии са с обособен отвор, в който се развива растителността, то в зелените габиони такъв отвор отсъства, като разликата е там, че самият габион представлява основата за развитие на растителността. При зелените системи от габиони растенията поникват от всички възможни страни на габиона, като изцяло покриват неговата повърхност. Поради тази причина габионите-саксии предлагат възможността за засаждане на по-едри растителни видове като храсти и фиданки, които не биха могли да се вкоренят в зелена габионна система. От друга страна зелените габиони предоставят възможността за изграждане на цялостни зелени стени и склонове, което не би могло да се постигне чрез използването на габиони саксии.

Технологични особености на зелените габиони

Вече разбрахте какви са основните разлики между обикновените и зелените габиони. За да може обаче зеленият габион да остане зелен е необходимо да бъдат взети някои мерки при самата инсталация на габионите, като се вложат някои допълнителни елементи към конструкцията. Логично е, че за да съществуват растенията е нужно те да се вкоренят в плодородна основа — било то почва или друг вид съвременно решение от вата и т.н. За жалост скалната основа на габионите не е подходяща за вкореняване и растенията няма да виреят при тези условия. Ето защо е нужно и самите зелени габиони да бъдат пригодени за тази цели.

Едно от решенията е техническата кокосова вата. Тя представлява пано, изработено от кокосови фибри в комбинация с двойно-изплетена метална мрежа. Кокосовите стърготини са пресовани в здрава структура, като мрежата предоставя допълнителна сигурност. Срокът на годност на паната от кокосова вата е между 24 и 36 месеца, което е абсолютно достатъчно за растенията да се вкоренят в почвената основа под габионите. През експлоатационния си период кокосовата вата също така осигурява хранителни вещества за развитието на растенията, както и отлично средство за задържане на влага.

Възможно е влагането и на друг тип вати, които са пригодени за засаждане на растения, като избора на вата за зеления габион трябва да бъде съобразен с конкретната растителност, която ще бъде засята. Освен използването на вата се препоръчва запълване на празните пространства между скалния пълнеж на габиона с почва, която допълнително да подобри условията за растеж. Използването на торове е силно препоръчително, като това би гарантирало зеленият характер на габиона.

8 причин, почему нужно выбрать зеленые системы из габионов от Смарт Метал Груп

1. Прочность — наши габионные системы имеют отличные конструктивные характеристики и подходящи для различных строительных решений;
2. Долговечность — оцинкованная стальная сетка и скальные породы обеспечат долгий срок эксплуатации габионов;
3. Простота укладки габионов — это одна из самых  щадящих и облегчающих трудозатраты конструктивных систем. Монтаж не нуждается в специальных знаниях и навыках;
4. Экологичностьзеленые габионные системы имеют высокий индекс экологичности, поскольку используются природные материалы и растительность;
5. Устойчивость — зеленые габионные системы обеспечивают приток чистого воздуха и противодействуют жаре;
6. Эстетичность — имеют высокие эстетические качества и часто применяются в ландшафтном дизайне;
7. Низкая цена — габионы имеют значительно более низкую себестоимость на м3 материала по сравнению со стале-бетонной альтернативой;
8. Универсальность — системы зеленых габионов могут использоваться везде и всюду — во дворах, офисах и по откосам магистралей.

Во время укладки габионов для озеленения
Укладка двойно-плетеной оцинкованной сетки .
После укладки габионов для озеленения
Двойно-плетеная сетка для озеленения наклонных площадок.

Вижте страницата на друг език: Болгарский