Зелени системи от габиони

Габионът – универсална система за интериор и екстериор

Габионите намират широко приложение в различни сфери на инженерните науки и дизайна. Както вече може би сте прочели на нашият сайт, габионите намират широко приложение в инфраструктурното строителство, хидростроителсвото и геотехниката. Габионите често са предпочитана система от инженери и проектанти, тъй като те предлагат отлична носеща способност на много по-ниска цена, сравнена с конструкция от бетон.

Габионите имат семпла структура – състоят се основно от стоманена мрежа и скален пълнеж, плюс някои допълнителни дребни добавки, които да завършат системата. Инсталацията на габионите е изключително лесна и може да бъде извършена от всеки. Габионите притежават отлични конструктивни качества като опънна и натискова якост и са подходящи за различни строителни приложения. Габионът е отличен естетичен материал при правилен подбор на скалните материали за пълнежа, като биха могли да се влагат в огради, скулптури и други ландшафтни съоръжения.

Системи за озеленяване с габиони
Зелени габиони за двора и градината

Зелени габиони – когато ландшафта срещне конструкцията

Зелените габиони са резултата от симбиозата на два самоизключващи се на пръв поглед елемента – конструкцията и озеленяването. Да, зелените габиони са точно това – комбинацията от стабилна конструктивна система, притежаваща висока якост, и ландшафтен шедьовър, който по никакъв начин не влиза в конфликт с принципите на естетиката. Зелените габиони са отлично средство за увеличаване на зелените площи на места, където това изглежда невъзможно.

Но какво точно представлява зеленият габион и каква е неговата структура? Като за начало зелените габиони притежават всички елементи на обикновените габиони. Изградени са от висококачествени мрежи, които могат да бъдат електрозаварени мрежи или двойно- или тройно-усукани плетени стоманени мрежи. Дебелината на теловете варира в зависимост от очакваното натоварване и размерите на габиона. Отделните стоманени пана се свързват едно към друго с помощта на заварки или спирали в зависимост от конкретната система. Пълнежът на зелените габиони може да бъде с различен произход, но за предпочитане е да се използват скални материали, които не са с варовиков произход.

Това, което отличава зелените габиони от обикновените габиони е растителността. Габионите представляват отлична среда за растеж и развитие на различни растения – изработени са от естествени материали, които служат за здрава основа за вкореняване. Възможно е да се използва различна растителност за зелените габиони – райграс, влечащи и екзотични растения, дори и зеленчукови насаждения. Подборът на растенията за зелени габиони зависи най-вече от приложението – екстериорно или интериорно. При екстериорни инженерни решения е необходимо да се вземат под внимание геоложките и хидроложките условия, като и климата на областта, в която ще се инсталират габионите. Недобре взетото решение би довело до лошото развитие на растителността и дори до пълното разрушаване на габионите.

Система "Зелени габиони"
Система за озеленяване на дворно пространство

Зелените габиони са изключително подходящи за укрепване на слаби земни откоси и склонове, тъй като комбинират в себе си два фрагмента – конструктивната устойчивост на габионите и задържащите свойства на кореновата система на растенията. Както всички знаем – добре залесените склонове предотвратяват развитието на срутища и свлачища. Добрият подбор на растителни видове може значително да намали или дори да предотврати движението на земните маси.

Интериорните решения за зелени габиони са по-подходящи за творческа дейност, тъй като условията за отглеждане на растенията са под контрол. Зелените габиони са подходящи за изработване на зелени стени от габиони в кафета, ресторанти, молове, изложбени зали и други. Интериорните габионни зелени системи се комбинират добре с всеки интериор и са отлична новаторска добавка към всяко пространство. Хубавото е на габионите е, че са преносими. Ако зелената система от габиони е проектирана подходящо, то би могло цялата зелена конфигурация да бъде преместена или подредена по различен начин в зависимост от конкретните нужди.

Каква е разликата между габион-саксия и зелен габион?

Габионите саксия са подобно на зелените габиони решение. Саксийните габиони представляват стандартен габион, който може да бъде с различни размери и конфигурация, в който е оставен отвор за засаждане на растителност. Този отвор се запълва с почва, в която се засажда или посява конкретното растение. Те са подходящи за дворове и градини, както и за интериорни решения в обществени сгради. Габионите саксии притежават отлични естетични качества и дублират много от функциите на зелените габионни системи, но с някои съществени разлики.

Докато габионите саксии са с обособен отвор, в който се развива растителността, то в зелените габиони такъв отвор отсъства, като разликата е там, че самият габион представлява основата за развитие на растителността. При зелените системи от габиони растенията поникват от всички възможни страни на габиона, като изцяло покриват неговата повърхност. Поради тази причина габионите-саксии предлагат възможността за засаждане на по-едри растителни видове като храсти и фиданки, които не биха могли да се вкоренят в зелена габионна система. От друга страна зелените габиони предоставят възможността за изграждане на цялостни зелени стени и склонове, което не би могло да се постигне чрез използването на габиони саксии.

Технологични особености на зелените габиони

Вече разбрахте какви са основните разлики между обикновените и зелените габиони. За да може обаче зеленият габион да остане зелен е необходимо да бъдат взети някои мерки при самата инсталация на габионите, като се вложат някои допълнителни елементи към конструкцията. Логично е, че за да съществуват растенията е нужно те да се вкоренят в плодородна основа – било то почва или друг вид съвременно решение от вата и т.н. За жалост скалната основа на габионите не е подходяща за вкореняване и растенията няма да виреят при тези условия. Ето защо е нужно и самите зелени габиони да бъдат пригодени за тази цели.

Едно от решенията е техническата кокосова вата. Тя представлява пано, изработено от кокосови фибри в комбинация с двойно-изплетена метална мрежа. Кокосовите стърготини са пресовани в здрава структура, като мрежата предоставя допълнителна сигурност. Срокът на годност на паната от кокосова вата е между 24 и 36 месеца, което е абсолютно достатъчно за растенията да се вкоренят в почвената основа под габионите. През експлоатационния си период кокосовата вата също така осигурява хранителни вещества за развитието на растенията, както и отлично средство за задържане на влага.

Възможно е влагането и на друг тип вати, които са пригодени за засаждане на растения, като избора на вата за зеления габион трябва да бъде съобразен с конкретната растителност, която ще бъде засята. Освен използването на вата се препоръчва запълване на празните пространства между скалния пълнеж на габиона с почва, която допълнително да подобри условията за растеж. Използването на торове е силно препоръчително, като това би гарантирало зеленият характер на габиона.

Защо да изберете зелените системи от габиони – 8 причини от Смарт Метал Груп

1. Здравина – габионните системи притежават отлични конструктивни характеристики и са подходящи за различен тип строителни решения;
2. Дълготрайност – поцинкованата стоманена мрежа и скалните материали осигуряват дългогодишната експлоатация на габионите;
3. Лесни за инсталиране – габионите са сред най-щадящите труда конструктивни системи, като монтажът им може да бъде извършен от всеки;
4. Екологичност – зелените габионни системи са с изключително висок индекс на екологичност, постигнат от използването на природни материали в комбинация с растителност;
5. Устойчивост – зелените габионни системи осигуряват не само чистият въздух от растенията, но и те понижават температурите в градската среда;
6. Естетичност – зелените габиони са изключително чест избор от ландшафните архитекти, поради изключителните им естетични качества;
7. Ниска стойност – габионите са с много по-ниска себестойност за кубичен метър материал, в сравнение със стоманобетонната им алтернатива;
8. Универсалност – системите със зелени габиони могат да бъдат приложени буквално навсякъде – от двора до офиса или по откосите на автомагистрала;

По време на полагане на зелена система от габиони
Полагане на двойно-усукана поцинкована мрежа за озеленяване на склон.
След полагане на габиони за озеленяване
Двойно-усукана мрежа за озеленяване на наклонен терен.

Вижте страницата на друг език: English Russian