Тръби | Smart Metal Group

Медни
тръби

Кухи медни профили с кръгло сечение, тръби

Медни
шини

Медна шина, дължина 6 метра

Медни ламарини

Медна ламарина, листове, фолио