Приемане на заявки за арматурна заготовка

Поради високата ценова динамика на пазара на металите, а също така и поради голямото разнообразие на използвани материали, размери и форми, цената на всяко едно изделие се определя на базата на следните фактори:

  • Цената на използваните материали в деня на изпълнението на заявката
  • Необходимото количество на използваните суровини и материали
  • Степента и сложност на изработката

За да получите най-актуалната информация за цени, наличности на стоки с които разполагаме, не се притеснявайте да се свържете с нас по посоченият телефон  +359 888 050 367 или по e-mail sales@smartmetalgroup.com

Цени на металите

Вземайки в предвид, че желязото е сред най-ценните суровини, нейното широко приложение и изискванията на институциите около опазване на околната среда и пестене на природните богатства, то съвсем оправдателна е тенденцията цени на метали да държат постоянно високи нива.

Днес на пазара за метали се наблюдават ръст, както при черни метали , цветни метали, така и при благородни метали. Като основни причини за покачването, експертите посочват растящото потребление, риска от инфлациите, както и промените на фондовите пазари. Заедно с цените на металите, нарастват цените на петрол, зърнените култури и т.н., но нека не се отклоняваме много от темата.

Разбира се добрата инвестиция за инвеститора в борсовата стока, не е рентабилна за производителя и крайния потребител. Както всяко покачване в цени на метали, така и на всяка една стока може да окаже пряко влияние върху крайния продукт, в случая се касае за производство на метал и т.н.

Арматурно желязо на пръти от СмартМеталГруп

Желязо цена

Класацията за най-използван метал се оглавява от черния метал. Факт е, че метала подлежи на многократни преработвания, което позволява последващи употреби, а това внася големи ползи на човечеството. С конкретни цифри около цените на желязото няма да се ангажираме тук. При желание всеки сам може да направи справка в интернет в сайтовете на фирми, занимаващи се с изкупуване на желязо, така и актуалността на информация ще е най-надеждна и достоверна.

За уточноване на моментната цена може да се използват и сборните пунктове по населените места. Като се има в предвид, че те дори наброяват повече от един за по-големите градове и региони.

Считайки, че всеки заинтересован от курса при на желящото ще провери за курс купува и курс предлага, сме изготвили кратък списък с три от нещата, които трябва да се вземат под внимание:

1) желязо цена – определя се от търсенето, но т.к. този метал е сред най-предпочитани и намира широко приложение в редица области от човешкия бит, то и търсенето му е голямо;
2) желязо цена – формирана от предлагането, от икономическа гледна точка, когато един ресурс е в недостатък и цената му се покачва. С цел да не достига непоносими върхове, цените на желязо могат да варират, но поне на този етап не са недостъпни;
3) желязо цена – представена като ценен природен ресурс, които крие риск от изчерпване, може да достигне някой ден огромни стойности, които да го изравнят с други ценни метали.

Всички данни са плод на догадки, прогнози и временни статистически проучвания. Справки за цените може да се добият от Интернет или сборните пунктове по изкупуване на метали и желязо в насеените места.

Истина е, че се наблюдават големи колебани, а промените са в резултат на някои от по-горе изброените фактори.

В Смарт Метал Груп занимаваща се с изкупуване, продажба, внос и износ на метали, могат да се предоставят добри оферти, според индивидуалните нужди на всеки.

Вижте страницата на друг език: English Russian