Галфан габион – двойна устойчивост към корозия и ръжда

Галфан габионите, покрити със сплав от 5 процента цинк и алуминий, са сред най-висококачествените корозионно устойчиви габиони. Те са широко използвани за облицовка на канали, брегово укрепване, подпорни стени и други защитни съоръжения. Галфан слоя се прилага в двустепенна покриваща технология. Първата стъпка е покритието от цинк, което може да бъде извършено по два начина – поцинковане с горещо потапяне или електрическо поцинковане. Следващата, финална стъпка, е потапяне във вана с минимално съдържание на алуминий от 7,2% за предотвратяване нарушаване на качеството по време на обработката. По този начин се формира двойно защитно покритие, което е способно да се противопостави на корозиращото действие както на сладки, така и на солени и подпочвени води.

Предимства на Галфан габионите

Гладка повърхност – покритието е непрекъснато, равномерно и гладко, без полепнали частици и парчета материал. Употребата им е напълно безопасна и галфан габионите не причиняват наранявания на работниците, боравещи с тях. Повърхността не предизвиква дразнения и рани при работа с тях, но все пак Smart Metal Group препоръчва строгата употреба на лични предпазни средства при работа в галфан габиони. Освен това, гладката повърхност прави габионите естетични и светли на цвят – перфектни и за декоративни съоръжения.

По-добра устойчивост на корозия – когато галфан габионите са поставени в корозираща среда, алуминиевиевото покритие формира окислен слой, който се противопоставя на корозиращото действие на водите. Когато окисления слой се разруши идва ред на цинковия слой да предотвратява корозията. Това прави галфан габионите по-издръжливи на корозия в сравнение с поцинкованите габиони.

Висока опънна якост – направени от телове с висока опънна якост, галфан габионите осигуряват стабилност и здравина дори и при сурови условия и зони с висока степен на въздействие от различно естество – механични натоварвания, атмосферни въздействия, химични въздействия и др.

Екологичностгалфан габионите са нетоксични и не предизвикват вредни въздействия върху почвата, водата и околната среда. В допълнение, галфан габионите осигуряват добра циркулация на въздуха, водата и слънчевата светлина за осигуряване на здравословен растеж на растенията. Те са дълготрайни и не изискват допълнителна обработка и поддръжка с различни химически добавки.

Високи ползи и стойност – цената на галфан габионите е малко по-висока от тази на поцинкованите габиони, но по-добрата защита от корозия и по-дългия експлоатационен живот оправдават тази стойност. Галфан габионите не се нуждаят от постоянна поддръжка, което намалява експлоатационните разходи. Продължителният им живот ги прави много по-евтини във времето, защото изискват влагане на по-малко ресурси за поддръжката им.

Типове галфан габиони

Галфан габионите могат да бъдат изработени в различни конфигурации и геометрия, за да се впишат в различни ситуации. Различават се по технология на производство, структура на мрежата, височина на габионите и др.

Електрозаварен галфан габион – за електрозаварените галфан габиони се използват телове, покрити с галфан, които след това се заваряват към корави и солидни рамки с квадратни мрежи. След това тези рамки се свързват със С-скоби, U-скоби, спираловидни телове или еластични телове. Заварения тип галфан габиони се използва основно с декоративни цели:

  • огнища от галфан габиони;
  • подпорни стени от галфан габиони;
  • ландшафтно оформление с галфан габиони;

Плетен галфан габион – плетените галфан габиони са най-широкоразпространения тип габиони. Теловете, покрити с галфан, се вплитат един в друг като образуват хексагонални изплетени панели. Панели с различи размери се комбинират в клетки, които след това се запълват камъни или почва. Плетените галфан габиони обикновено се използват за:

  • подпорни стени;
  • облицоване на канали;
  • брегово укрепване;
  • контрол на наводнения;
  • брегови контрол;

Габиони тип кутия – обикновено височината на този тип габиони е 1 м, като максимума е 1,5м. При нужда от по-високи габиони можете да ги наложите един върху друг до достигане на желаната височина. Габионите тип кутия се използват за облицоване на канали и изпълнение на подпорни стени. Те притежават висока якост и са достатъчно здрави, за да понесат външните товари.

Габиони тип матрак – обикновено височината на габионите тип матрак не надвишава 1м, като обикновено височината им варира от 17 до 50 см, но могат да бъдат изработени и матрачни габиони по поръчка. В сравнение с габионите тип кутия, габионите-матраци са по-гъвкави и се предпочитат при укрепването на речни корита, укрепване на насипи и склонове и други облицовъчни приложения.

Двойно усукан тип галфан габионидвойното усукване е най-обикновения и често използван тип габионна структура. Достатъчно солидни са и могат да бъдат приложени за почти всички обекти. Те са по-икономични в сравнение с тройно-усуканите, тъй като технологията на производство изисква влагане на по-малко механизация.

Тройно усукан галфан габионтройно усуканите галфан габиони притежават по-висока опънна якост в сравнение с двойно-усуканите. Подходящи са за по-отговорни съоръжения, при които се очаква строителната продукция да бъде натоварена по-тежко. Прилагат се при завишено взаимодействие с външни сили като наводнения, приливи, свлачищен натиск и др.

 

Вижте страницата на друг език: English Russian