Укрепване на склонове и мостове

Обемните георешетки се използват за подсилване на масивни склонове и мостове с ниско устойчиви, ненадеждни конструкции. Те служат като отлична бариера за предотвратяване на свлачища както  и  за решаване на много други проблеми.

Предимства на георешетката

  • Използването на обемни георешетки за укрепване на стръмни склонове е иновативен начин, с много положителни качества и характеристики
  • Георешетката се монтира, за да поддържа терена стабилен и да осигури безопасното движение на превозните средства по мостове и други участъци на пътя. 
  • Структурата на клетките позволява на хранителните, водните и почвените организми да се движат без никакви пречки. Това улеснява растежа на растенията, което допълнително помага за по-здрава структура на почвата. 

Монтаж

Монтажа на георешетките започва  след правилната подготовка на терена за  настилката от мрежест геотекстил, след което се поставят георешетки и се закрепват с анкерни устройства.За изравняване и стабилизация може да се използва найлоново въже, стъклопластик или стоманено въже, които се закрепят с  метални скоби за въже – жабки . Клетките се запълват с инертен материал: най-често със смес от подходяща фракция чакъл, трошен камък и почви. Насипването започва от горните клетки . При стръмен дълъг склон има отстояние над 1 метър.Правилното поставяне на материала ефективно укрепва склона и създава солиден почвен слой.

Георештки-geo-globe

Краен Резултат

Склоновете са перфектно защитени от ерозия, като същевременно осигуряват „тревно” покритие и обикновено в рамките на 2-3 г. се сливат с ландшафта .

Вижте страницата на друг език: English Russian