Как да закупя битум и битумен грунд?

Покупката на битумен грунд е лесна и бърза! На нашият уеб магазин Shop.SmartMetalGroup.com можете да откриете разнообразие от строителни материали за пътни системибитумен грунд, български студен асфалт, италиански студен асфалт и насипен студен асфалт. За повече информация относно пътните системи можете да се свържете и с наш консултант на тел. +359 876 83 64 90 или на email sales@smartmetalgroup.com

битум

Битум и битумен грунд – защо са важни за пътните системи

Битум – вълшебното лепило в асфалтовата смес

асфалт битум
полагане на асфалт с битум

Асфалтовата смес най-общо се състои от два основни компонента – скални добавъчни материали и битумно свързващо вещество. Скалните материали осигуряват необходимата носеща способност на асфалтовата настилка, а битума осигурява здрава взаимовръзка между камъчетата, както и хидрофобността на асфалтовата настилка. Количеството на битума в асфалтовите смеси е различно в зависимост от тяхното предназначение, но присъствието му е задължително във всички случаи.

Битумът е органичен материал, получен като финален продукт от обработката на нефта, но който също така може да бъде открит и в естествени находища. Той е черен на цвят и притежава специфична остра миризма. Битумът притежава отлични хидроизолационни свойства поради хидрофобната си природа, изразяваща се в способността на битума да отблъсква водните капки. Използва се широко в пътното строителство, както и при строителството на сгради и съоръжения за хидроизолация на фундаменти, подпорни стени, горно строене на мостови съоръжения, хидроизолация на покриви и навеси и др.

За да бъде влаган в строителни продукти, битумът трябва да отговаря на всички изисквания на изпитванията по стандартите на Български институт по стандартизация и Европейските норми. Някои от характеристиките, за които се изпитва битум са точка на омекване, пенетрация на битума, счупване по Фраас, вискозитет и други.

Битумен грунд

Битумът е сред основните съставки на асфалтовата смес, но той служи и като лепило между отделните асфалтови пластове или при ремонти. При изпълнението на пътна конструкция от асфалтобетон всеки отделен пласт задължително се покрива с битумна емулсия (битумен грунд) преди полагането на следващия. Това спомага за слепването на двата пласта и съвместната им работа при поемането на натоварването от превозните средства. Освен това, битумния грунд покрива праховите частици, които биха компрометирали качеството на асфалтовата настилка.

Хидроизолацията е неизменна част от всеки съвременен строеж – било то на сграда или съоръжение. Битумният грунд е перфектното средство за целта, тъй като той е хидрофобен и не позволява на водата да преминава през повърхностите, обработени с него. Битумен грунд се използва за хидроизолация на фундаменти при сгради и мостове, при хидроизолация на подпорни стени, за хидроизолация на покриви. В комбинация с битумни керемиди, битумния грунд създава плътна бариера за водните капки и не позволява навлизането им в жилищното пространство под покривите.

Подготовка на основата и асфалтиране

Подготовката на основата преди асфалтиране е сред най-важните стъпки преди полагането на асфалтовите пластове. Няколко прости стъпки осигуряват правилното изпълнение на пътната конструкция:

  • Почистване – премахването на всички прашинки, хумусни частици, дребни фракции и замърсявания от ораничен характер осигуряват добра контактна повърхност между стария и новия асфалтов пласт. Може да се извърши с четки или метли, а в най-добрия случай – с въздушна струя.
  • Осушаване – необходимо е да бъде отстранена всякаква влага от повърхността на предходния асфалтов пласт или дупката, която ще се асфалтира, тъй като хидрофобността на битума ще предотврати правилното слепване на стария асфалтов пласт и новата асфалтова смес.
  • Грундиране – полагането на битумна емулсия (битумен грунд) е от изключителна важност, тъй като тя осигурява доброто залепване на старата и новата асфалтова смес. Грундирането трябва да се извърши на няколко пласта (минимум 2) за постигане на оптимален ефект.
  • Асфалтиране – след полагане на битумен грунд може да бъде изпълнено и самото асфалтиране. Необходимо е да бъдат спазени всички технологични предписания на строителните инженери – спазване на технологията на асфалтиране, осигуряване на необходима температура на асфалта, спазване на метеорологичните изисквания и др.

Химичен състав на битума

студент асфат, битум
студент асфалт, битум

Компонентите на битума включват четири основни класа съединения:

  • Нафтенови ароматни съединени, състоящи се от частично хидрогенирани полиакрилни ароматни съединения
  • Полярни ароматни съединияния, състоящи се от феноли с високо молекулно тегло и карбоксилни киселини, произведени от частичната оксидация на материала;
  • Наситени въглеводороди – процента на наситените съединения в битума имат пряка връзка с точката на омекване на битума
  • Астфалтени, състоящи се от феноли с високо молекулно тегло и хетероциклични съединения.

Повечето естествени битуми съдържат и органични серни съединения с общо съдържание на сяра около 4%.

Смарт Метал Груп горещо препоръчва на своите клиенти спазване на всички изисквания за безопасна работа!

Битум
човек положил битум преди полагане на хидроизолация

Битумът и неговите изпарения са карциногенни. Работата с него трябва да бъде извършвана при спазване на всички здравословни и безопасни условия на труд и с всички необходими лични предпазни средства.
Работата с битум изисква той да бъде нагрят до висока температура, за да бъде в течно състояние. Ето защо употребата на маска, филтрираща вредните изпарения и ръкавици, предпазващи от сериозни изгаряния е задължителна. При попадане на битум върху кожата се образуват дълбоки рани, а премахването му е трудно след неговото изстиване, затова и предпазните средства не са за поцденяване!

Вижте страницата на друг език: English Russian