Ерозията на  почвата е една от честите причини за промени в структурата на земята. Това е естествен процес, който засяга всички форми на релефа. В земеделието ерозията на почвата се отнася до износване на горния слой на почвата от естествени физически сили под влиянието на  вода, вятър и други. Много други фактори допринасят за този процес на ерозия, като вида на почвата, местоположението и дължина на наклона. Храсти и растения с дълбоки корени могат да бъдат засадени, за да се предотвратят разрухата на горния  почвен слой.

 Нашият метод  

Склона се покрива със слой  георешетка, пълна с чакъл и дървесни насаждения, за да се получи максимална стабилност и контрол на ерозията, като същевременно се гарантира хармония с ландшафта. След надграждането на терена се монтира нетъкан геотекстил, над който здраво закотвените единици от георешетката се разширяват и пълнят с чакъл. Растенията са засадени и е инсталирана напоително-поливна система.

Предимства на обемната георешетка:

  • Защита на почвата от ерозия
  • Създава вкореняващ слой за регенерация и по-добро вкореняване на растителните видове.
  • Укрепване на почвата, за да се предотврати образуването на дерета.
  • Обемната георешетка позволява преминаването на водата през нейната триизмерна структура, подобрявайки проникването на вода и хранителни вещества.
  • Намалява въздействието върху околната среда.

 

Краен Резултат

Склонът е стабилен повече от 10 години и практически е покрит с растителност и чакъл, предлагайки естествен вид на ландшафта. Освен това чакълът има свойството да „разчупва хидравличната енергия на дъжда“, така че почвата, образувана от льос под покрива на системата за задържане, остава напълно стабилна и вече не страда от ерозия.

Вижте страницата на друг език: English Russian