Стабилизиране на склонове с цел изграждане на насипи за мост

Изграждането на магистрален мост може да доведе до създаване на силно наклонени склонове които  се състоят от местен пясък. 

Деформации на основата възникват по различни причини, включително поради: 

  • проектни грешки; 
  • нарушения на строителната технология;
  • липса на дренаж от насипа;
  • повишена интензивност на трафика; 
  • увеличаване на проектните натоварвания и непредвидени антропогенни ситуации.

Има два начина за отстраняване на проблема – чрез бетонни стени, които са твърде скъпи и обезобразяват пейзажа, или могат да се създадат стръмни склонове, които изискват много голяма повърхност. Освен това е необходимо, дори в този случай, да се използват много скъпи материали, които трудно могат да бъдат оптимално уплътнени заради наклона, който може да доведе до риск от свлачища.

 Новия метод и  неговите предимства:

  • Технологията – проста, издръжлива, екологична и икономична
  • За стабилизиране на склоновете, клетките на георешетката могат да се запълнят с местната вегетирана почва или друг материял, за да се ограничи ефекта от ерозия, и да се осигури стабилност на основата на пътя.
  •  Обемната георешетка позволява  растиелността да се развива в хармония с пейзажа.
  • След като инструментите са здраво закрепени към върха на склона, в близост до асфалта, пълнежът се излива директно от камион. Някои от клетките се засаждат ръчно със сезонни или постоянни растения.

Краен Резултат

След кратко време склона е покрит с растителност, което прави терена стабилен и предотвратява ерозията. Доказано е, че дори за дълъг период след инсталирането на клетките е практически невъзможно да се различи системата за задържане, тъй като целият склон е покрит с обилна растителност от различни видове

Георештки-geo-globe

Вижте страницата на друг език: English Russian