Какво е геотекстил и за какво се използва?

Геотекстил

Геотекстилът, познат още като геосинтетика, е материал от синтетични и/или изкуствени влакна, произведен чрез метода на механичното иглонабиване или термично уплътняване. Той намира своето широко приложение в промишленото и инфраструктурното строителство, както и отводняването на пътища, жилищни сгради, укрепването на диги, скатове и други. Във всеки аспект употребата на геотекстил Ви предлага възможност за улеснена работа и по-ниски разходи на средства и време.

В зависимост от своето приложение, геотекстилът има няколко основни функции: разделяне, филтриране, дренаж, армиране, запечатване и защита.

Приложения на геотекстила:

В пътното строителство геотекстилът се използва за облагородяване и подобряване на почвените характеристики като Ви позволява:
 • Да предотвратите замърсяването на фундамента с дребен материал.
 • Да улесните отводняването на пътните структури, без влияние от климатични промени.
 • По –дълъг срок на експлоатация
 • Ниски разходи за поддръжка и ремонтни дейности.
При инсталиране на дренажни системи геотекстилът :
 • Има отводняваща функция.
 • Гарантира устойчивост на инсталираните отводнителни системи.
 • Подобрява почвените характеристики, като играе ролята на филтър, който не допуска замърсяване и смесване на различните почвени слоеве.
В строителството подпомага:
 • Намаляването на разходи за отводнителни системи.
 • Стабилизиране на почвата.
 • Постигане на качествено строителство.
Smart Metal Group предлага висококачествено решение за Вас! Геотекстил Геомат на страхотна цена!

Основни характеристики на Геотекстил Геомат®:

 • Състав: 100% РЕТ
 • Площна маса: от 150 гр/кв.м. до 800 гр/кв.м.
 • Ширина: 2,20 м.
 • Конфекциониране: на рула с дължина от 30 л.м. до 50 л.м.
Прочетете 5 причини защо да използвате геотекстил!

Вижте страницата на друг език: English Russian