Основната причина за повреда на пътното платно е изместването му във вертикална или хоризонтална равнина – особено при преминаване на тежки камиони. Най-просто казано, транспортът “избутва” асфалта, в него се образуват пукнатини, последвани от бързо разрушаване на настилката. Или покритието се „плъзга“ встрани – със същите последици. Ако това се случи, плъзгащите се скали могат да паднат  поради стръмния наклон и да блокират част от пътя.

Метод и предимства 

Технология на обемната георештка е опростена, издръжлива, естетична и надеждна. За да се ограничат свлачищата, над камъните може да се монтира слой георешетка запълнен със засята горна почва. Целта е да се осигури дренажът и да се утвърди растителността. Експертите препоръчват използването на такива материали, ако пътища, мостове, различни тунели, както и хидравлични конструкции се изграждат или ремонтират. Всъщност точно такива обекти имат максимално натоварване. Използването на георешетка значително намалява загубите, свързани с срутвания, свлачища и деформации на склонове.

Краен Резултат 

 

  • Трайно решение за стабилизация на склона

  • Заплахата от падналите скали е прекратена

  • Превозните средства могат да преминат безопасно

 

Вижте страницата на друг език: English Russian