Двойно-усукана хексагонална мрежа

Смарт Метал Груп предлага укрепващи мрежи, изработени от двойно-усукана телена мрежа. За производството им се използва поцинкован тел с диаметър Ф3.00мм, а отворът на окото е с размер 80х100мм. Цинковото покритие е 255гр/м2. За поръчки и запитвания можете да се свържете с нас на посочените телефони:
+359 876 836 490
+359 888 050 643
+359 888 050 367
или да ни пишете на нашия имейл адрес sales@smartmetalgroup.com. За лесен и бърз контакт използвайте контактната форма по-долу на страницата.

Двойно-усукана телена поцинкована мрежа - Смарт Метал Груп

Двойно-усуканите хексагонални мрежи се използват за укрепването на свлачища, срутвания и срещу корозия. Поцинковането на мрежата гарантира нейната дълготрайност и издръжливост при външни атмосферни влияния. Усукването на поцинкованата тел позволява запазването на целостта на мрежата при прекъсване на телта на определено място. Това гарантира издръжливостта и устойчивостта на съоръжението. Хексагоналната мрежа с отвор 80х100мм се изпозлва не само в строителството, но и в производството на плетени габиони и габиони матраци.

Укрепващите мрежи от двойно-усукана тел се предлагат на рула, като ширината на мрежата може да варира от 0,6м до 3,0м. Предлаганите рула хексагонална мрежа са произведени от поцинкован тел Ф3.00мм и са с отвор 80х100мм.

Приложение на хексагоналната мрежа:

 • За защита на наклонени повърхности с голям наклон;
 • За предотвратяване на ерозия и свлачища;
 • За стабилизиране на земната повърхност и укрепване на земни скатове, срещу нежелано движение на почвата;
 • За укрепване на наклони срещу предотвратяване на каменопад;
 • За по-лесен контрол на водните течения и дренажа на повърхностни води;
 • За защита в населени места в близост до брегове от пропадане, наводнения и др.;
 • За укрепването на пътни настилки срещу разместване на почвения слой (защитна мрежа);

Производство на габиони от двойно-усукана метална мрежа:

Производство на плетени габионистоманената телена мрежа се използва и за производството на т.нар. плетени габиони. Това са кубични или паралепипедни кухи структури, които се използват за укрепването на различни обекти като свлачища, язовирни стени, речни корита, канали, за изгражденето на подпорни стени, стъпаловидни дворове и много други. За разлика от хексагоналната мрежа, плетените габиони са затворени кошове, които се запълват с камъни.

Производство на габиони матрацидвойно-усуканата телена мрежа се използва и за системи габиони наречени габиони матраци. Този тип габиони се характеризират с по-голяма площ и по-малка височина, най-често до 30см. Намират най-често приложение в изграждането на зелени системи от габиони, водни корита и канали, за ограничаването на движението на водните струй и други.

Предимства на двойно-усуканата мрежа

Икономичност – инсталацията става по-бързо и лесно в сравнение със стомано-бетоновите съоръжения. Инертния материал, често се намира на място или в кариери на близки разстояния. При полагането на хексагоналната мрежа не се изисква високо-квалифицирана работна ръка, а проектите на съоръжението са сравнително по-опростени.

Екологичност – мрежата за габиони е сравнително екологична. Установено е, че при използването на структури от габиони, между инертните материали в габионите остават кухини, които не възпрепятстват водите, растенията или живота на малки животинки.

Естетичност – габионите се вплитат с околната среда, за разлика от стоманено-бетоновите съоръжения. Структурите габиони успяват да се впишат с времето в естествения ландшафт, като може дори да не се забелязват с течение на годините. Габионите и хексагоналната мрежа не пречат на развитието на растителност, но дори и могат да помогнат за нейното развитие при неблагоприятни райони, посредством структури наречени зелени системи от габиони.

Лесен транспорт и полагане – хексагоналната мрежа се транспортира лесно на ролки. Освен стотиците приложения на двойно-усуканата мрежа, стоманена тел с увеличено цинково покритие, я прави стабилна и я фиксира към съоръжението, което предотвратява внезапно огъване на мрежата или корозия на метала.

  Вашето име:

  Телефон за връзка:

  Вашето съобщение към нас:

  Вижте страницата на друг език: English Russian