Запълване на дупки със студен асфалт от Smart Metal Group – бързо, лесно и удобно!

Дупките по пътищата са не просто досадни, но и предизвикват допълнителна амортизация върху моторните превозни средства. Всеки шофьор е запознат с дискомфорта от движението по път, наподобяващ лунен пейзаж. Ето защо ние от Smart Metal Group сме готови да се погрижим за този проблем!

Студеният асфалт е строителен материал от ново поколение, с който лесно и бързо могат да бъдат извършени ремонти по пътната настилкаСмарт Метал Груп предлага пътни ремонтни дейности със студен асфалт на територията на Софийска област. Можете да се свържете с нас на
тел. +359 876 83 64 90 или на sales@smartmetalgroup.com. Наш консултант ще представи подробна информация, касаеща технологията и начина на остойностяване на ремонтите. Получаването на окончателна ценова оферта става след предварителен оглед от наш екип в зависимост от обема и естеството на дупките за ремонт.

Влаганите от нас материали са винаги с високо качество, като предлагаме разнообразие от студени асфалти в зависимост от нуждите на нашите клиенти. Можете да закупите студен асфалт в различни разновидности от нашият онлайн магазин. Предлагаме български асфалт в кофи, италиански асфалт на чували и насипен студен асфалт.

Студен? Асфалт?

Да. Студеният асфалт е нова технология в производството на асфалтови смеси. Този тип пътен строителен материал не се нуждае от нагряване за разтваряне на битумното свързващо вещество. В студения асфалт се влагат химически добавки, които елиминират необходимостта от висока температура за постигане на оптимално уплътнение и функционалност на асфалтовата настилка.

Студеният асфалт е подходящ за ремонти от текущото поддържане на пътната настилка. Той не е подходящ за цялостното изграждане на пътни конструкции и техните долни пластове – основен пласт и долен пласт на покритието (биндерен пласт). Съставът му е проектиран за осигуряване на висока водоплътност на настилката, както и за постигане на добра грапавост и носимоспособност на новоремонтирания участък. Основните компоненти на студения асфалт са:

  • минерални добавъчни материали – скални късове с определена предварително проектирана зърнометрия. Размерът на камъчетата е подбран в зависимост от изискванията за стандартните видове асфалтови смеси и свойствата, които трябва да притежават.
  • битумно свързващо вещество – задължителен компонент за всяка еластична пътна настилка. Естеството на студения асфалт изисква по-високо съдържание на битум – между 5 и 8 процента от количеството на минералните добавъчни материали. Битумът в студения асфалт осигурява неговото монолитно поведение (цялостността на асфалтовия пласт), както и хидрофобността на асфалтовата настилка.
  • вода – това е една от основните разлики между студения и топлия асфалт. Технологията на производство и полагане на горещ асфалт категорично изключва съдържанието на вода в сместа, тъй като тя нарушава структурните връзки в асфалтовия пласт.
  • химически добавки – благодарение на химическите добавки студеният асфалт притежава свойствата на горещия без необходимост от нагнетяване до температура от 140 градуса за постигане на оптимално уплътнение. Химическите добавки позволяват създаването на монолитни връзки между съставките на студеният асфалт за получаване на здрава и дълготрайна пътна настилка.

Технология на полагане на студеният асфалт

Студеният асфалт може да бъде положен от всекиго, тъй като той не е капризен по отношение на атмосферни и температурни условия. Необходимо е единствено да следвате няколко прости стъпки за постигане на оптимален резултат. Разбира се професионалната намеса никога не е излишна и опитът и правилния подход водят до значително по-дълготрайни и качествени резултати.

Стъпка 1: Почистете мястото, което ще ремонтирате. Постарайте се да премахнете всички свободни камъчета и песъчинки. Изметете всички пясъчни и хумусни частици от дупката. По възможност изкъртете малка част от старата настилка по периферията на дупката за отстраняване на камъчета, които потенциално биха се разрушили. Ако в дупката има вода премахнете колко се може по-голямо количество от нея.

Стъпка 2: Разпределете сместа от студен асфалт в дупката, която ще запълвате. За по-добър резултат се препоръчва изпълнение на ремонта на пластове от 2-3 сантиметра, тъй като уплътнението се извършва посредством ръчна трамбовка (за сравнение горещата асфалтова смес се изпълнява на пластове от по приблизително 4 см с механизирана трамбовка). Всеки пласт от асфалтовата смес от ремонта трябва да бъде с приблизително еднаква дебелина, за да не се получават вътрешни неравности в новата настилка. При разпределение на студена асфалтова смес за финишния пласт на ремонта е необходимо да се сложи по-голямо количество студент асфалт, който да образува “калпаче” на дупката, тъй като при уплътнение той ще намали обема си до нивото на старата пътна настилка.

Стъпка 3: Уплътнете с помощта на ръчна трамбовка. Не е необходимо да използвате скъпа и тежка строителна механизация за изпълнение на ремонтите със студен асфалт! Необходимо е единствено да използвате достатъчно гладък и удобен инструмент, с който да уплътните сместа. Не е необходимо достигане на висока степен на уплътнение, тъй като самия трафик допълнително трамбова асфалтовата смес. За уплътнение можете да използвате разнообразни подръчни средства, като трамбоването се извършва с набиващи движения.

Стъпка 4: Почистете повърхността на ремонтираната дупка. Необходимо е да премахнете остатъчния и недобре уплътнен студен асфалт. За целта можете да използвате най-обикновена четка или метла. След почистване на новоремонтираната зона тя е готова за експлоатация.

Защо да изберете Smart Metal Group?

Smart Metal Group разполага с екип от специалисти с богат опит в областта на търговията и полагането на студен асфалт. Разполагаме с богато разнообразие от студен асфалт на склад в нашия арматурен двор на адрес: Студентски комплекс, ул.”Професор Георги Брадистилов” 3, 1756 София  офис В6. Нашите специалисти работят неуморно за постигане на високи резултати и максимална удовлетвореност на нашите клиенти.

„Смарт Метал Груп“

  • удобно и комуникативно място
  • получавате личен консултант
  • широка гама от метали и размери на склад
  • дългогодишен опит в бранша
  • бързо изпълняваме заявки
  • правим доставка в рамките на Европейския съюз

Докато някои работят с метали, ние работим с хора!

Вижте страницата на друг език: English Russian