Приложение на габионите

Интересно ли Ви е за какво всъщност служат габионите?

Изненадващо е колко много приложения намират те в нашия свят и по колко различни начини и причини могат да се използват. Разгледайте най-познатите тук:

Укрепване на брегове

Укрепването на брегове с габиони се прави с цел предотвратяване на свлачища, наводнения или запушване на речното корито, което ще доведе до разлив. При укрепването на брегове най-често предпочитания метод е използването на конструкции от плетени габиони. Те осъществяват защита от 5 до 10 години от ерозия на стените на канала или бреговете на речното корито или воден басейн. Въпреки издръжливостта на габионите, тяхното приложение е ограничено до използването им за укрепване на горните части на бреговете, където няма постоянен напор от водното течение. Габионите са порести структури и използването им не пречи за развитието на естествената флора и фауна в района.

Bioswale габиони

Bioswale са ландшафтни елементи от габиони, които са проектирани да отстранят мътността и замърсяванията от дъждовната вода. Този тип габиони се ползват за пречистване на дъждовната вода най-често в градски условия. Bioswale габионите се запълват най-често със смачкани скални камъни. След преминаването на дъждовната вода през тях, тя се пречиства от повечето минерали и замърсители на градската среда, за да продължи пътя си към подземните реки. Този тип габионите се полагат най-вече под корените на бъдещите насаждения на дървета, растения и други в градска среда.

Укрепване на мостове

Габионите предлагат изключително надеждна защита като укрепващи елементи на почвата около мостове, кейове и склонове. Обикновено степента на наклона определя каква структура, изградена от габиони, ще бъде най-подходяща за пълно укрепване. По-стръмни склонове изискват задължителна стандартна защита от свличане, като най-добрият вариант е използването на габиони, пълни с естествени материали, най-често кариерен камък. При склонове с по-малък наклон могат да комбинират конструкция от габиони и габиони тип матрак. Габионите тип матрак са отново мрежести конструкции от двойно-усукана телена мрежа, които са с по-малка височина (дебелина), но по-голяма ширина и дължина като конструкция. Този тип габиони се поставя върху хоризонтални повърхности – на дъното на канал, бряг и т.н.

Създаване и/или укрепване на канали

Габионите са чест и предпочитан избор на инженерите като дизайнерско решение за покриването на склоновете на канали. Те осигуряват не само икономична за създаване конструкция, но и стабилност, защита от замръзване и напукване, както и дългогодишност на използване. Габионите са перфектен избор за материал за облицоване на различни по-големина канали. За странични вертикални стени на каналите се използват конструкции от квадратни или правоъгълни габиони, със или без диафрагма, в зависимост от терена, докато за дъното на канала се използват габиони тип матрак. За разлика от решенията за облицовка на канали от плътни материали, габионите образуват гъвкава, пропусклива, монолитна структура, която в същото време не вреди и не пречи на естествената растителност и допринася до голяма степен за филтрирането на водата и нейното оттичане.

Изкуствен бент от габиони

Изкуствените бентове от габиони са бариери, изградени от серия габиони, свързани заедно, за да се образува естествено препятствие, което да забави движението и течението на водния поток в дренажни канали, канали за дъждовна вода и други. Най-често се използват на умерени склонове до 10% наклон и на няколко места с разстояние от 25-100 метра.Тези бентове са изградени директно по течението на канала или във формата на полумесец с отворен край нагоре по течението.

Защита при отводнителни/ изпускателни тръби

Използването на габиони осигурява сигурна защита при отводнителни тръби, за да спомогнат за намаляването на скоростта и енергията при изпускането на тръбите. Те помагат да се намали дълбочината и изкопаването при изхвърлянето на това огромно количество вода. Добро и сигурно решение, което в същото време е и икономично.

Стени от габиони

Стените и оградите от габиони са предпочитан естествен начин за предпазване от шума. Те са отлично решение за намаляване на шума от трафик, съседи или индустриални шумове. Тъй като габионите могат да се запълват с различни естествени материали, по сърцевината на стените от габиони, може да бъде запълнена с торби пясък, масивни зидарски блокчета или други.

Подпорни стени от габиони

Стените от габиони се изграждат още и за да предпазят терени от свлачища и ерозия, като се запазва естествения ландшафт и не се накърнява околната стена. В същото време габионите, които се изграждат от естествени материали, не пречат за отводняването при дъждове. Изграждането на тези стени се прави по индивидуални задания, като естествено те са по-големи и широки в долната си част. Габионите като подпорни стени се използват при различни по тип и височина склонове на магистрали, пътища, при укрепване на дворно място, при крайбрежна ерозия, укрепване на язовирни стени и речни корита и др.

Габиони в двора и градината

Освен различните начини за приложение в строителството, габионите могат да бъдат използвани във всеки дом. Те предоставят иновативно, лесно за изпълнение и икономично решение за създаването на естествен ландшафт във вашата градина. Габионите са вече често предпочитан вариант от ландшафтни архитекти за изграждането на огради, предпазването от свлачища на склонове, изграждане на стъпаловиден терен, както и за декорация като саксии, пейки и други интересни елементи.

За поръчка на габиони можете да се свръжете с нас на телефон +359 888 045 521 или да ни изпратите запитване на нашия имейл адрес office@smartmetalgroup.com . Различни по тип габионите можете да поръчате и през нашия онлайн магазин Gabioni.eu

Вижте страницата на друг език: Russian